We ondersteunen bij het succesvol, snel implementeren en borgen van veranderingen. Dat doen we met adviestrajecten, leerinterventies en door zorgvuldig te communiceren. We werken altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

 

In co-creatie voeren we adviestrajecten uit op het gebied van HR vraagstukken, nieuwe processen en structuren, project-, portfolio- of programmamanagement en Lean implementatie in het MKB.

Onze maatwerk in-company leertrajecten helpen medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren. We beschikken over uitgebreide deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:

  1. Portfolio-, programma- en projectmanagement
  2. Management
  3. Communicatie
  4. Creativiteit
  5. Didactiek
  6. Lean
  7. Verliesreductie met agile

Onze leertrajecten bestaan uit trainingsbijeenkomsten, opdrachten waarmee medewerkers zelf experimenteren en intervisiebijeenkomsten waarin medewerkers ervaringen delen. Door gebruik te maken van e-learning creëren we een goede mix van deze leervormen. Zo borgen we een effectieve manier van leren waarin leren en werken geïntegreerd plaatsvinden. Daarbij bieden we assessments aan als een gedegen intake instrument.

Door onze individuele coachtrajecten komen deelnemers tot nieuwe inzichten en werken aan praktische oplossingen die aansluiten bij hun dagelijkse werk.

Met een positief kritische houding ondersteunen we bij interne communicatie en verzorgen we de procesbegeleiding van strategiesessies, brainstormsessies, paneldiscussies of medewerkersbijeenkomsten. Met een duidelijk verhaal en interactie creëer je immers draagvlak voor een verandering.