Lumin is een inspirerend bedrijf. Wij dragen onze kennis graag over.

Bijvoorbeeld met de volgende trainings- en coachingstrajecten:

Train-de-trainer

Experts, adviseurs, consultants en trainers delen graag kennis met anderen maar zij missen soms vaardigheden om dit op een boeiende en interactieve wijze over te dragen. In een Train-de-trainertraject  verbeteren zij hun didactische vaardigheden. We leren deelnemers bijvoorbeeld een meer ontspannen houding voor de groep te hebben, zichzelf te presenteren als een terzakekundige en betrouwbare gesprekspartner en het professioneel begeleiden van het groepsproces tijdens de discussie. Ook leren deelnemers nieuwe didactische werkvormen toe te passen, zodat de energieboog van de deelnemers niet verslapt. Lumin observeert de trainer en geeft daarna advies over de te leren vaardigheden. Voorbeeldtrajecten zijn train-de-trainer programma's ten behoeve van de implementatie van TPM methodiek of SAP of een Train-the-Trainer voor vakspecialisten.

Train de intervisiemoderator

Moderators leren de basisprincipes van intervisie en de randvoorwaarden voor het opzetten van een intervisiegroep. Het toepassen van intervisievaardigheden zoals vragen stellen, reflecteren, problemen analyseren, uitstellen van oordeel en advies, verdiepen in het perspectief van de ander en feedback geven. Het leren toepassen van diverse intervisiemethoden (bijvoorbeeld de Socratische methode en de Roddel-methode).

Train de interne vergadercoach

U wilt efficiënt vergaderen binnen uw organisatie bevorderen. Dat kan door interne vergadercoaches op te leiden. Zij leren ‘on the job’ de organisatie helpen om de vergaderdiscipline omhoog te brengen. Na deze training kunnen zij vergaderingen analyseren, feedback en tips geven en met de deelnemers zoeken naar verbeteringen.