De professionalisering van project- en portfoliomanagement leidt tot hogere efficiency in projecten. Literatuur laat zien dat een verbetering van 19% in projectbudget gehaald kan worden wanneer organisaties professioneel project- en portfoliomanagement implementeren.
Lumin ondersteunt organisaties om deze efficiencyslag te maken.

Bron: Instituut PMI 2012

Wanneer de markt buiten verandert, kan het zijn dat u intern op een andere manier met projectmatig werken om moet gaan. De (her) implementatie van projectmanagement zorgt voor een duidelijke efficiencyslag. In plaats van een patchwork aan werkgroepjes, implementeert u een heldere, eenduidige bedrijfsbrede manier van projectmatig werken. Zo hoeft niet iedere projectgroep steeds opnieuw het wiel uit te vinden en leert u van elkaar. Voorwaarde voor slagen is een gedegen voortraject waarin uw organisatie zich beraadt op het hoe en waarom van projectmanagement. Vragen waar u zich over buigt zijn: wat willen we bereiken met projectmanagement, hoeveel tijd en geld willen we investeren en welke methode gebruiken we? Lumin begeleidt u bij de voorbereiding op de nieuwe manier van werken, de uitrol van de trainingen op drie niveaus (opdrachtgevers, projectleiders en projectteamleden) en bij evaluatiegesprekken na afronding van projecten.

De training Projectmanagement bevat zowel ‘harde’ kennis over projectmanagement en contractmanagement, als ‘zachte’ vaardigheden o.a. om goed sturing te kunnen geven aan het projectteam. Daarnaast wordt de theorie meteen toegepast in het eigen project van de deelnemers.

Lumin heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in het implementeren en continue verbeteren van projectmanagement bij klanten. Een greep uit de organisaties die we ondersteun(d)en door middel van advies, coaching en training.

  • Betinnehoeve (geitenkaas producent).
  • Gemeente Best (overheid).
  • Koninklijke Zeelandia Groep (internationale producent van bakkerij-ingrediënten).
  • Royal Cosun (levensmiddelenindustrie waaronder o.a. de volgende Business Units vallen; Suiker Unie, Aviko, SVZ). Zowel R&D-, ICT- als grote investeringsprojecten in productie.
  • Uticon (advies- en ingenieursbureau).

Bij deze organisaties trainen we zowel opdrachtgevers, projectleiders als projectteamleden. Wij trainen ook de buitenlandse vestigingen.

Naast de (her) implementatie van projectmanagement bieden wij ook advies en ondersteuning bij de implementatie van portfolio- en programmamanagement in diverse organisatieonderdelen. Lumin doet dit onder andere voor Suiker Unie R&D. Daarnaast is Lumin als (tijdelijk) projectteamlid sparringpartner / project coach bij de opstart van complexe projecten zoals New Product Development (NPD) projecten of bij het lostrekken van vastgelopen projecten.