Modern leiderschap nodig voor het doorvoeren van veranderingen.
 

Een succesvol verandertraject begint met het in kaart brengen van de 'Ist- en de Soll-situatie'. En daarna beoordelen of de gewenste verandering het beste met de ‘reizigers’- of ‘trekkers’-aanpak gerealiseerd kan worden. Verder vereist het, behalve sterke communicatieve eigenschappen, vooral een soepele mentaliteit van de managers zelf. Daarom staan in al onze managementtrainingen en -coachingstrajecten zelfreflectie en het los masseren van vaste patronen voorop. Een derde cruciale factor is het commitment van medewerkers. Pas wanneer er commitment is, kan de leidinggevende samen met zijn team de koerswijzigingen handen en voeten geven. Dit doet een beroep op zijn psychologisch inzicht en zijn vermogen om te gaan met weerstanden. Reden genoeg om ook daar ruim aandacht aan te besteden in onze managementtrainingen.

Resultaat voorop, mens​ centraal

In al onze managementtrainingen en -coaching besteden we zowel aandacht aan het resultaat dat een manager met zijn afdeling moet behalen als aan persoonlijke relaties tussen managers onderling en tussen de manager en zijn/haar medewerkers.

Managementtrainingen die Lumin verzorgd zijn:

 • Management Development programma.
 • Sturen op resultaat.
 • Netwerken.
 • Duurzame inzetbaarheid.
 • Cultuur en gedrag.
 • Ontwikkeling van teamkwaliteiten.
 • Bedrijfscultuur en gedrag.
 • Vitaal vergaderen.
 • Situationeel leidinggeven.
 • Timemanagement.
 • Uitstraling en Stijl.
 • Delegeren.
 • HRM cyclus gesprekken zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, resultaatgesprekken, coachingsgesprekken en exitgesprekken.

Daarnaast verzorgen we voor managers individuele coachingstrajecten, teamcoaching en intervisiebijeenkomsten.