Langdurige partnerships met klanten

Lumin wordt regelmatig door klanten gezien partner in plaats van leverancier. Dit komt omdat we in co-creatie intensief samenwerken met klanten om projecten tot een goed einde brengen. Deze samenwerking resulteert in langdurige partnerships.

Doelgroepen

Lumin traint, coacht en adviseert al ruim 20 jaar bestuurders, directies, managers en medewerkers op middenkader- en productieniveau. Onze programma's ontwikkelen we vanuit een linking pin structuur met feedback loops zodat er altijd een goede verbinding is tussen de diverse lagen in een organisatie. We werken daarbij graag met interne gastsprekers en interne observators en zo bevorderen we samen met klanten de borging van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk.

Net zo vlot in het Engels

Lumin traint, coacht en adviseert net zo vlot in het Engels als in het Nederlands. Referenties zijn onder andere GlaxoSmithKline (oral care producten), Adama Northerh Europe (gewasbeschermer) en Royal Cosun (levensmiddelen) o.a. voor de business units Unifine Food & Bake Ingredients België, Suiker Unie Anklam, SVZ USA en Aviko Norden.

Actief in productie omgeving

Werken in een productie omgeving vraagt om een andere manier van denken. Zo weten we uit ervaring dat het voor ploegleiders lastig is om een hele dag beschikbaar te zijn voor een trainingsbijeenkomst. Wij passen daarom het trainingsprogramma en de tijden zo aan dat het naadloos aansluit bij het ploegenrooster. Referenties zijn onder andere:

 • Anteryon (optische producten) (2007-2008) – Invoeren van Projectmanagement en cultuurprogramma voor middenkader en productiemedewerkers, workshop samenwerken & interne klantgerichtheid.
 • Amgen (producent van biotechnologisch geneesmiddelen) (2016) – Voorbereiding en begeleiding R&D dag.
 • Betinnehoeve (geitenkaas producent) (2018) – Implementatie projectmanagement voor MT-leden en strategische projectleiders.
 • Graphic Packaging International (drukkerij van voedsel- en drankverpakking) (2015) – Leiderschapstraject: ‘Slimmer samenwerken met minder werkdruk’; eenjarig cultuurprogramma voor alle medewerkers in het hoger- en middenkader (productieleiders) met als startpunt individuele potentieeltoetsing- en ontwikkelassessements waaraan alle medewerkers in een leidinggevende functie hebben deelgenomen.
 • Koninklijke Zeelandia Groep (internationale producent van bakkerij-ingrediënten) (vanaf 2008 tot heden) – Implementatie projectmanagement door middel van training, coaching en advies voor MANCOM-leden, opdrachtgevers, projectleiders en projectteamleden, training creativiteit voor R&D.
 • Royal Cosun (levensmiddelen) (vanaf 2001 tot heden) en haar business groepen in de productie omgeving heeft Lumin o.a. de volgende advies, trainings- en coachingstrajecten verzorgd:
   Aviko productielocaties in Nederland, België en Duitsland – Herimplementatie projectmanagement. Alle typen projecten en zowel management, opdrachtgevers als projectleiders.
   Suiker Unie productielocatie – ‘Fit-for-Future’; tweejarig cultuurprogramma voor hoger- en middenkader met o.a. workshops ‘coachend leidinggeven’ en ‘timemanagement’.
   Suiker Unie productielocatie – training ‘Presentatievaardigheden’ voor teamleiders productie, medewerkers technische dienst en operators en/of monteurs die Kaizenpresentaties verzorgen aan directe collega’s, MT-leden of TPM auditoren.
   Royal Cosun alle productielocaties in Nederland – ‘Train the Trainer programma TPM methodiek’ voor alle TPM Specialisten, TPM coördinatoren, Pilaarleiders T&O en alle mentoren en ploegleiders, TD / QA medewerkers en operators met specifieke technische of machinekennis die microtraining, eenpuntslessen (EPL’s) of on the job trainingen verzorgen.
   Rixona B.V. – Traject ten behoeve van de implementatie van ‘Autonoom Onderhoud stap 4’ (AO stap 4). Doelgroepen waren teamleiders productie, productie monteurs (TD) en ervaren operators.
   Rixona B.V. – Feedback geven op de productievloer; training en ontwikkeling van film.
   SVZ USA – Traject verliesreductie door middel van FLOW.
  • Tiofarma (producent van geneesmiddelen) (vanaf 2016 tot heden) – ‘Train de Trainer programma’ (5 groepen voor medewerkers productie en laboratorium).

  E-learning

  Voor de bouw van e-learningmodules werkt Lumin niet een vaste leverancier, product of platform. Wij zijn 100% onafhankelijk. Samen met onze klanten bepalen we de richting, het gewenste resultaat en welk systeem daarvoor het meest geschikt is. Onze toegevoegde waarde zit met name in het creëren van inhoudelijk goede content. Met de interne IT afdeling / systeembeheerders zorgen we dat de e-learningmodule zonder problemen draait op het eigen systeem. Referenties zijn onder andere:

  • Cosun R&D (levensmiddelen) (vanaf 2001 tot heden) – Content creatie voor de e-learningmodule rondom nieuwe projectsystematiek Cosun R&D.
  • Tiofarma (producent van geneesmiddelen) (vanaf 2016 tot heden) – Ontwikkeling e-learningmodule ten behoeve van nieuw format productieprotocol.

  Een greep uit onze andere klanten

  • DaimlerChrylser (automotive) (2005-2006) – Entertrainmentsessies als grand finale van een veranderingstraject en als kick off voor een nieuwe periode met een verhuizing en een afgeslankt team. Circa 350 personen.
  • ECABO (kenniscentrum) (2012) – ‘In beweging met het Levensfasebewust Personeelsbeleid’, trainingen en workshops voor leidinggevenden en medewerkers.
  • Gemeente Best (overheid) (2006-2008) – Tweejarig Management Development Programma bestaand uit een entertrainmentsessie als kick off en zeven cultuurthema's. Brainstormbegeleiding, teamontwikkeling van de afdeling Communicatie door middel van training, coaching en intervisie. Training 'Motiveren en sturen op resultaat met voortgangs- en beoordelingsgesprekken'.
  • GlaxoSmithKline (oral care producten) (2004-2009) – Begeleiding van diverse brainstormsessies, brandacademy’s en wargames.
  • Kwantum (woonartikelen)(vanaf 2015 tot heden) – Herijken van de workflow van de afdeling marketing en communicatie en coaching en advies op internal branding en processen.
  • Openbaar Ministerie, Landelijke Ressortelijke Organisatie (nu Ressortsparket) (overheid) (2012-2013) – Het integraal programma ‘Samenwerken op basis van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid’ voor het Project Appèl 2015 ontwikkeld en uitgevoerd. Tweejarig verandertraject bestaande uit advies aan het projectbureau en de implementatiemanager, de uitvoering van MT groepscoaching en individuele coaching van MT-leden, Afdelingshoofden en Advocaten Generaal en training van alle 412 medewerkers. De training ‘Intern draagvlak creëren voor deelprojecten’ verzorgd. Er zijn 30 deelprojectleiders getraind inclusief het LRO projectenbureau Appèl 2015.
  • Openbaar Ministerie Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden (rechtspraak) (2013-2014) – Teambijeenkomst verzorgd voor Advocaten Generaal van Arnhem en Leeuwarden. Adviestraject in samenwerking met een advocaat-generaal een e-mailprotocol opgezet en mede geïmplementeerd.
  • Rabobank (financiële dienstverlening) (vanaf 2000 tot heden) – Procesbegeleiding bij Algemene Ledenvergaderingen, afdelings- en fusievergaderingen, personeelsavonden, klankbordsessies en klantenarena’s onder andere bij Rabobank Amerstreek, De Zuidelijke Baronie, Merwestroom, Maasland, Nuenen Son en Breugel, Oss, Peelrand, Rijnstreek, Terneuzen Sas van Gent, Tholen en West Brabant Noord en begeleiding fusieproces Rabobank Hardinxveld-Giessendam en Rabobank Sliedrecht-Graafstroom.
  • Rabobank De Zuidelijke Baronie (financiële dienstverlening) (vanaf 1999 tot heden) – training en coaching rondom timemanagement voor alle medewerkers van de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie, cultuurcarrousel ontwikkeld en mee uitgevoerd (in samenwerking met vier andere bureaus).
  • Sanoma Uitgeverij BV (uitgeverij) (2010-2011) – Training rondom creativiteit, workshop 'Wonderolie voor je brein' en begeleiden brainstormsessie voor VT Wonen.
  • Suiker Unie (levensmiddelen) (2015 tot heden) – Advies: implementatie programma- en portfoliomanagement voor R&D.
  • Uticon Ingenieursgroep BV (ingenieursbureau) (vanaf 2010 tot heden) – Implementatie projectmanagement bij de divisie Uticon Installatieadvies, Vier workshops over tijd, groepscoaching gedetacheerde projectleiders rondom timemanagement, diverse individuele coachingstrajecten, groepscoaching o.a. ‘beïnvloedingsstijlen’. Advies: opzetten competentiemanagement voor alle functies samen met P&O en workshops voor directie en leidinggevenden. Diverse adviestrajecten waaronder opzetten borgingsplan, opzetten competentiematrix, opzetten opleidingshuis in samenwerking met P&O, training Projectmanagement voor Engineers en junior projectleiders.