Open en transparant communiceren is essentieel voor de tevredenheid van medewerkers. Tevreden medewerkers zijn trotse en betrokken ambassadeurs, die bouwen aan het succes van uw organisatie. Zo makkelijk is het!
 

Maar vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Interne veranderingen kunnen veel weerstand losmaken bij medewerkers. En interne communicatie is zelfs al lang niet meer een interne zaak, die zich afspeelt tussen 9 en 5. Social media voorziet 24/7 in de behoefte van uw medewerkers om gehoord en gezien te worden. Hoe zorgt u dat uw medewerkers positief over u berichten?

Maak van medewerkers ambassadeurs

Lumin stimuleert transparant communiceren, waarin zenden vanuit management is vervangen door dialoog. Het is belangrijk dat medewerkers zich betrokken en verbonden voelen met elkaar en met de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door enthousiasmerende personeelsbijeenkomsten, een toegankelijke intranetsite of inspirerend personeelsmagazine, maar ook door duidelijke regels en richtlijnen op het gebied van social media. Een training feedback geven, waarin medewerkers leren elkaar positief kritisch aan te spreken kan natuurlijk ook bijdragen aan een open bedrijfscultuur.

Effectievere verandertrajecten

Krimpen, uitbreiden, fusies en overnames. Weerstand wordt gevoed door onzekerheid en een gerucht is zo geboren. Lumin heeft ruime ervaring in het begeleiden van en communiceren rondom interne verandertrajecten, van implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) tot fusies aan toe. We bepalen eerst uitgangspunten, doelstellingen, middelen en de kernboodschap. En gaan vervolgens samen met u en de medewerkers aan de slag!

Procesbegeleiding

Ervaring leert dat wanneer een directie niet goed en eenduidig communiceert over het veranderproces ‘de wandelgangen’ dat voor ze gaan doen.

Lumin als interne procesbeg​eleider

Geroezemoes bij het koffiezetapparaat en onrust op de afdeling. Uw organisatie kan dat voor zijn door een duidelijk verhaal naar medewerkers, betrouwbare informatie en concrete besluitvorming. En wellicht kunt u de inhoud niet altijd, in detail open met iedereen in de organisatie bespreken. Des te belangrijker is het dan om te blijven communiceren over het proces.

Interne motivatiesessies en vergaderingen zijn belangrijke momenten om met elkaar in dialoog te zijn, zorgen en twijfels uit te spreken en elkaar op de hoogte te houden. Het voorzitten van deze medewerkersbijeenkomsten vraagt speciale talenten. Lumin kan uw directie daarbij ondersteunen in de voorbereiding of we nemen tijdens de bijeenkomst de procesbegeleiding over zodat uw directie zich kan focussen op de inhoud. De Lumin begeleider breekt het ijs, is neutraal en maakt het geheel luchtiger en levendiger zonder te tornen aan de serieusheid van het onderwerp. Hij stroomlijnt het gesprek en let erop dat alle sprekers en vragenstellers tot hun recht komen. Hij vraagt goed door, stelt open vragen en vat zowel vragen als antwoorden samen op basis van feiten en hij bewaakt de tijd. De Lumin begeleider vormt zo de brug tussen ‘het podium’ en het publiek en fungeert als ‘bliksemafleider’ bij sessies met veel weerstand en emotie.

Lumin als dagvoorzitter of discussi​eleider

Dagvoorzitters en discussieleiders van Lumin kunnen u ook ondersteunen bij klantevents of ledenbijeenkomsten. Zo begeleidt Lumin al jaren Algemene Ledenvergaderingen en Fusievergaderingen bij verschillende lokale Rabobanken, waar bezoekersaantallen oplopen tot 1.200 mensen. Complex bankjargon wordt begrijpelijk gemaakt voor iedereen.

Frans Weisglas, Oud- Voorzitter van de Tweede Kamer:

“Op de Algemene Ledenvergadering van de Rabobank Hardinxveld -Giessendam op 16 november 2009 mocht ik een toespraak houden over de Nederlandse politiek. Door de manier waarop Marianne Carrière van Lumin voorzitter was, verliep de bijeenkomst op rolletjes. Zij liet iedereen in de zaal tot zijn of haar recht komen en bracht een goede, ontspannen sfeer tot stand, waardoor ook de mensen van de Rabobank rustig en ontspannen hun verhaal konden doen en de vele vragen konden beantwoorden. Mede door Mariannes leiding verliep ook de discussie van de zaal met mij op een heel prettige manier.”

Lumin projecten op het gebied van interne communicatie zijn onder andere:

  • Mercedes-Benz Nederland (2011-2013) – Advies ‘Interne communicatie over de eigen CAO’, betrokken partijen waren o.a. Directie, OR en vakbond. Tevens dagvoorzitter bij personeelsinformatiebijeenkomsten over dit onderwerp.
  • Rabobank Hardinxveld-Giessendam en Rabobank Sliedrecht-Graafstroom (financiële dienstverlening) (2009-2010) – Projectteamlid van projectbureau ‘Fusie Communicatie’ voor de coördinatie van het fusieproces van de beide banken.
  • Rabobank Merwestroom Graafstroom (financiële dienstverlening) (2010-2011) – nieuwe identiteit van de bank na fusie intern laten leven en communiceren. Sessies voor medewerkers en interne communicatie. Projectteamlid van projectbureau ‘Invoering nieuw bestuursmodel’, coaching van de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie vanuit de rol als marketing- en communicatie-expert (bij inhoudelijke vraagstukken), als ‘interim manager’ voor het opzetten van werksystemen en structuren, de rol als coach bij het ontwikkelen van vaardigheden bij medewerkers.