2 oktober 2016

Een ontwikkelassessment als objectief startpunt van leer- en verandertrajecten.

Bij de opzet en ontwikkeling van verandertrajecten, trainingsprogramma’s of coachingstrajecten is het uitgangspunt dat het traject zo optimaal mogelijk dient aan te sluiten bij:

  • de praktijksituatie en de werkomgeving van deelnemers,
  • het competentie- en ervaringsniveau van deelnemers,
  • de individuele leerwensen van deelnemers,
  • de veranderwens vanuit het management waar het traject een bijdrage aan dient te leveren.

Veelal gebeurt de inventarisatie van trajecten met intakegesprekken. Eventueel aangevuld met 360 graden feedback. En daar is uiteraard niets verkeerd aan. Om deze inventarisatie echter nog scherper te maken en daarmee de leerinterventie nog gerichter en effectiever, kan Lumin een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing inzetten. Uiteraard uitgevoerd volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent dat Lumin een assessments en/of potentieel toetsing alleen uitvoert onder eindverantwoordelijkheid van Gunie du Chatinier, psycholoog met registratie bij het NIP.

Door een ontwikkelassessment of potentieel toetsing wordt niet alleen vastgesteld of iemand het potentieel heeft om door te groeien, ook wordt inzichtelijk op welke (kennis)domeinen ontwikkeling nodig is. Een scherpe analyse op basis waarvan een gerichte leerinterventie ontwikkeld kan worden waarin alleen gewerkt wordt aan de specifieke ontwikkelpunten uit het assessment. En de extra kosten die aan de testen verbonden zijn, die verdienen zich dubbel en dwars terug in de verhoogde effectiviteit van uw leertraject.

En natuurlijk is een dergelijk assessment ook toe te passen als selectietool.

Meer informatie over hoe u een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing kunt inzetten bij verandertrajecten? Download dan hiernaast onze whitepaper. Hierin vindt u ook een globale indicatie van de kosten.

download       

Wilt u met ons van gedachten wisselen over ontwikkelassessments en/of potentieel toetsing? Bel  of mail dan met Marianne Carriere. We denken graag vrijblijvend met u mee.

Reactie toevoegen

Deel dit artikel