Veranderen als organisatie, ‘oud denken’ achter je laten en ‘de nieuwe werkwijze’ accepteren.
 

Willen veranderen en verbeteren, daar hoort een communicatie training zoals ‘Feedback geven en ontvangen’ bij.

Feedback geven en ontvangen

Als je niet weet wat je beter of anders kunt doen, kun je ook niets leren en je gedrag veranderen! En minstens net zo belangrijk als opbouwende kritiek is complimenten ontvangen, zodat je weet wat je goed doet. Natuurlijk besteden we in de training aandacht aan het nut van feedback geven en de kracht van complimenten. We oefenen met gesprekstechnieken om elkaar op een prettige en respectvolle manier aan te spreken en minstens net zo belangrijk we besteden aandacht aan de vraag; ‘wat belemmert je om het te doen?’.

Naast een training ‘Feedback geven en ontvangen’ verzorgt Lumin communicatie trainingen in de breedste zin van het woord. Onderwerpen kunnen zijn:

  • Basis communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, open vragen stellen en doorvragen.
  • Het voeren van HRM gesprekken zoals functionerings-, beoordelings- en resultaatgesprekken.
  • Makkelijk moeilijke gesprekken voeren.
  • Non verbale communicatie en uitstraling en stijl.

Ook trainen en coachen we onderwerpen als samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid, onderhandelen, doelgroepgericht presenteren, assertiviteit, conflicthantering, beïnvloedingsstijlen, de cirkel van invloed, beïnvloeden van het krachtenveld en politieke sensitiviteit.

Samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Veel samenwerkingsproblemen in teams zijn te wijten aan slechte communicatie. We verwachten dat een ander onze motieven wel kent en ziet wanneer we hulp nodig hebben. Of hoe vaak zeggen we ‘ja’ terwijl we ‘nee’ bedoelen? Lumin werkt, door middel van teamcoaching, aan een open sfeer in teams waarbinnen zaken bespreekbaar zijn en inhoudelijke discussies worden aangegaan met als doel gezamenlijk te komen tot besluiten waar commitment voor is en die het beste zijn voor uw organisatie en uw klanten.