“There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” (Peter Drucker)

LEAN leidt ertoe dat u precies de waarde, die de klant wil, levert op het moment dat hij dat wil. U stelt uw klant centraal in het bedrijfsproces. En alle activiteiten die u daarvan weerhouden bant u uit, u elimineert verspilling. Het resultaat is een tevreden klant die diensten of producten afneemt die hij waardevol vindt (en waar hij dus voor wil betalen) en een efficiënt proces aan uw kant. Wie wil dat nou niet?

Lumin verzorgt Lean trajecten vooral bij MKB bedrijven of bij afdelingen van grote organisaties. Hieronder een voorbeeld van een dergelijk traject in tien stappen verdeeld over drie fases:

Opstart

 1. Waarom wil een organisatie lean gaan werken?
 2. Gezamenlijk bepalen we welk(e) werkprocessen instabiel zijn en/of verspilling kennen en welke afdeling dit betreft.
 3. Lumin begeleidt een workshop Lean voor leidinggevenden. Hierin behandelen we Lean principes en bespreken we wat de organisatie beoogt met Lean.
 4. Het oprichten van een projectgroep voor een eerste pilot. In de projectgroep zitten
  • De experts van het werkproces. Dit zijn de medewerkers die het werk doen dat in de pilot centraal staat. Zij zijn bottom up betrokken bij het werkproces. Deze aanpak creëert intern commitment, eigenaarschap en maakt creativiteit los.
  • Lean change agents; MT-leden of leidinggevenden die voorstander zijn van Lean en mandaat hebben om beslissingen ten aanzien van het werkproces te nemen (top down betrokken zijn bij het werkproces).

Lumin begeleidt deze (interne) projectgroep. Zij starten met het eerste werkproces als pilotproject.

Pilot

 1. De pilot start met een workshop ‘het bepalen van de IST met een waardestroomanalyse’. We begeleiden de projectgroep bij het kritisch kijken naar het werkproces en het opstellen van een waardestroomanalyse waarbij de processtappen van de IST situatie en de verspilling in kaart worden gebracht. Daarnaast krijgen ze opdrachten waarmee de betrouwbaarheid van het proces gekwantificeerd wordt.
 2. De pilot vervolgt met een workshop ‘SOLL bepalen met tegenmaatregelen’. We begeleiden de projectgroep om de SOLL situatie te bedenken (en hoe ze de IST situatie kunnen verbeteren). Dit behelst de tegenmaatregelen voor de verspilling. Hieruit volgen acties (uitzoekwerk, automatisering, brainstorms) die door de projectteamleden worden opgepakt. De voortgang van de acties wordt begeleid door de Lean change agents van de projectgroep.
 3. De pilot vervolgt met het toetsen van de bedachte tegenmaatregelen bij het volledige projectteam en het benoemen van KPI’s bij de procesverbetering zodat het resultaat gemeten en gemonitord kan worden.

Uitrol

 • Lumin begeleidt de projectgroep bij het beschrijven van het nieuwe proces in een workflow met een werkinstructie. De projectteamleden rollen zelf de nieuwe werkinstructie uit. Lumin kan hen ondersteunen bij het maken van de nieuwe werkinstructie. Ook kan Lumin een korte variant van een train-de-trainer verzorgen waarin de projectteamleden didactische vaardigheden leren om de werkinstructies over te dragen aan collega's.
 • Het invoeren van het nieuwe proces en dit monitoren.
 • Voor de uitrol organiseert de projectgroep een introductiebijeenkomst Lean voor de gehele organisatie met de resultaten van de pilot. Daarna volgt coaching en training van de change agents door Lumin zodat de change agents zelf sessies kunnen begeleiden waarin zij het nieuwe werkproces kunnen uitrollen.

Meer lezen over lean? Lees hier wat Lumin voor u kan betekenen in lean trajecten of lees hier het eerste deel van de blog en/of het tweede deel van de blog "Tijdwinst vinden op kantoor" geschreven door Marianne. Wilt u na het lezen verder praten? Bel dan Marianne Carrière op 06 - 224 75 212.