“There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” (Peter Drucker)

LEAN leidt ertoe dat u precies de waarde, die de klant wil, levert op het moment dat hij dat wil. U stelt uw klant centraal in het bedrijfsproces. En alle activiteiten die u daarvan weerhouden bant u uit, u elimineert verspilling. Het resultaat is een tevreden klant die diensten of producten afneemt die hij waardevol vindt (en waar hij dus voor wil betalen) en een efficiënt proces aan uw kant. Wie wil dat nou niet?

Lumin verzorgt Lean trajecten vooral bij MKB bedrijven of bij afdelingen van grote organisaties. Hieronder een voorbeeld van een dergelijk traject in tien stappen verdeeld over drie fases:

  Opstart

 1. Waarom wil een organisatie lean gaan werken?
 2. Gezamenlijk bepalen we welk(e) werkprocessen instabiel zijn en/of verspilling kennen en welke afdeling dit betreft.
 3. Lumin begeleidt een workshop Lean voor leidinggevenden. Hierin behandelen we de principes van Lean en bespreken we wat de organisatie beoogt met Lean.
 4. Er wordt een projectgroep opgericht voor een eerste pilot. In de projectgroep zitten - De experts van het werkproces, namelijk de medewerkers die zelf het werk doen dat in de pilot centraal staat. Zij zijn bottom up betrokken bij het werkproces. Deze aanpak creëert intern commitment, eigenaarschap en maakt creativiteit los. - Lean change agents; MT-leden of leidinggevenden die voorstander zijn van Lean en mandaat hebben om beslissingen ten aanzien van het werkproces te nemen (top down betrokken zijn bij het werkproces).

  Lumin begeleidt deze (interne) projectgroep. Zij starten met het eerste werkproces als pilotproject.

  Pilot

 5. De pilot gaat van start met een workshop ‘het bepalen van de IST met een waardestroomanalyse’. We begeleiden de projectgroep bij het kritisch kijken naar het werkproces. De projectgroep maakt onder andere een waardestroomanalyse van het werkproces waarbij de processtappen van de IST situatie en de verspilling in kaart worden gebracht. Daarnaast krijgen ze een aantal opdrachten waarmee de betrouwbaarheid van het proces gekwantificeerd wordt.
 6. De pilot gaat verder met een workshop ‘SOLL bepalen met tegenmaatregelen’ waarin we de projectgroep begeleiden om de SOLL situatie te bedenken (en hoe ze de IST situatie kunnen verbeteren). Dit behelst de tegenmaatregelen voor de verspilling. Hieruit volgen acties (uitzoekwerk, automatisering, brainstorms) die door de projectteamleden worden opgepakt. De voortgang van de acties wordt begeleid door de Lean change agents van de projectgroep.
 7. Het toetsen van de bedachte tegenmaatregelen bij het volledige projectteam en het benoemen van KPI’s bij de procesverbetering zodat het resultaat gemeten en gemonitord kan worden.
 8. Evaluatie pilot en uitrol

 9. Lumin begeleidt de projectgroep bij het beschrijven van het nieuwe proces in een workflow met een werkinstructie. De projectteamleden rollen zelf de nieuwe werkinstructie uit. Lumin kan hen ondersteunen bij het maken van de nieuwe werkinstructie. Ook kan Lumin een korte variant van een train-de-trainer verzorgen waarin de projectteamleden didactische vaardigheden leren om de werkinstructies over te dragen aan collega's.
 10. Het invoeren van het nieuwe proces en dit monitoren.
 11. Lessons learned pilot en verdere uitrol. Een introductie Lean in de gehele organisatie met een introductiebijeenkomst en de resultaten van de pilot. Start met de uitrol van het nieuwe werkproces door coaching en training van de change agents zodat zij zelf sessies kunnen begeleiden en Lean kunnen uitrollen.

Voor een overzicht van wat Lumin voor u kan betekenen in lean trajecten leest u hier de lean diensten van Lumin.

Wilt u met ons van gedachten wisselen over lean trajecten. Bel dan Marianne Carrière of e-mail marianne.carriere@lumin.nl. We denken graag vrijblijvend met u mee!

Wilt u nog meer lezen over lean? Lees dan het eerste deel van de blog en/of het tweede deel van de blog "Tijdwinst vinden op kantoor" geschreven door Marianne.