Bij Lumin heeft ieder zijn eigen persoonlijkheid. Toch vormen we samen een totaalplaatje. Wil je meer weten over ons dan vertellen we dit graag! Links zie je onze vaste crew, rechts onze pool van freelance trainers en coaches.