Train the Trainer voor Royal Cosun
17 juni 2014

Binnen Royal Cosun wordt er veel intern getraind. Maatwerktrainingen waar collega’s veel van elkaar leren. De Japanse verbetertechniek TPM (Total Productivity Management), waarmee Cosun werkt, heeft dit zelfs als basisprincipe. Trainen is een vak. Als interne trainer ben je niet klaar als je PowerPoint of Prezi presentatie af is. Cosun had het idee dat de interne trainingen effectiever konden. Lumin werd uitgenodigd om daar over mee te denken.

TPM gelooft in de kracht van interne trainingen
Royal Cosun werkt sinds 2006 volgens TPM (Total Productivity Management). Dit is een Japanse verbetertechniek, die lijkt op LEAN, maar toegespitst is op kapitaalintensieve productiebedrijven. Het principe van TPM is dat verbeteringen vanaf de werkvloer geïnitieerd worden. In de ideale TPM-wereld signaleren werknemers zelf verliezen rondom hun werkplek of afwijkingen van de standaards (tags), doen een goede probleemanalyse (Pareto), brainstormen over verbeteringen (Kaizen) en bereiden micro-trainingen voor (éénpuntslessen) die ze zelf weg leren aan hun collega’s. Daarna geven ze elkaar feedback (peer-to-peer) om de nieuwe standaarden of werkwijzen te borgen. Natuurlijk is dat een proces van jaren en TPM heeft allerlei tools waarmee je dat pad naar de top van de TPM-berg gemakkelijker bewandeld.

Practice what you preach
Royal Cosun nodigde Lumin uit om de trainingsvaardigheden van haar TPM-coördinatoren van de diverse productielocaties verder te verbeteren. Deze mensen zijn allemaal technisch zeer goed onderlegd, hebben een rijke werkervaring in de productie en kennen de TPM-methodieken. Echter ze waren niet didactisch geschoold. Daardoor werd de kostbare trainingstijd niet altijd optimaal benut.  Aangezien TPM streeft naar ‘0 verliezen’ werd door Marianne Carrière van Lumin, in co-creatie met Margot Moors (manager Personeelszaken en Opleidingen bij Royal Cosun) en Richard Ummels (intern TPM consultant) dit verlies van productieve werktijd bij de kop gevat.


Marianne: “TPM-trainingen moeten resultaat opleveren, maar onze Lumin trainingen natuurlijk ook: pratice what you preach! Naast de klassieke evaluatieformulieren die op het einde van onze training worden ingevuld, observeren we alle deelnemers van de Train the Trainer bij het verzorgen van hun eigen interne TPM-training om te zien of ze het geleerde in de praktijk toepassen. Als alle deelnemers zijn geobserveerd hebben we nog een borgingssessie, waarin we verdiepen waar dat nog nodig blijkt te zijn. Ook hebben we samen bepaald welke instrumenten uit de Train the Trainer de nieuwe standaard worden binnen Cosun. Die toolbox is nu onder andere gevuld met een briefingsformulier waarmee de interne trainingsopdracht goed gedefinieerd kan worden, een format voor een draaiboek voor de opzet van de training en een observatieformulier dat de Cosun trainers onderling kunnen gebruiken om elkaar verder te coachen. Het praktische en resultaatgerichte van TPM past uitstekend bij Lumin’s manier van trainen.”

De 4-daagse Train the Trainer voor TPM coördinatoren bestond uit de volgende hoofdonderwerpen:

  • Het goed doorvragen bij de interne opdrachtgever om de trainingsopdracht en leerdoelen helder te krijgen,
  • Het voorbereiden van je training aan de hand van een format draaiboek en het selecteren van de juiste trainingswerkvormen die passen bij je leerdoelen, maar die ook een goede energiebalans in je training geven.
  • Als inspirerende trainer je training uitvoeren en oefenen met diverse trainingsvormen zoals o.a. een presentatie, een geleide discussie en een opdracht/case.
  • Omgaan met verschillende leerstijlen in je groep.
  • Weerstand kunnen ombuigen.
  • Het borgen en toetsen van je training.

Waterval
Nadat alle TPM-coördinatoren waren getraind werd Train the Trainer verder uitgerold naar de TPM-pilaarleiders Training & Opleiding. Deze mensen kregen een 2-daagse versie waarbij het accent meer gelegd werd op hun rol als sparringpartner voor de interne trainers. Momenteel wordt er een 1-daagse variant uitgerold naar alle operators, mentoren en ploegleiders die op de werkvloer micro-trainingen verzorgen of éénpuntlessen weg leren aan collega’s in de productie of Technische Dienst.

Ondanks dat de Train the Trainer op alle drie de niveaus van de uitrol een ander accent had, werd er wel gewerkt met dezelfde modellen en formats. Ook werd er snel uitgerold, binnen één jaar zijn de drie niveaus van de waterval getraind. Zo wordt het momentum goed benut en ontstaat er een gezamenlijk gedachtegoed. Richard Ummels van Cosun: “We zien nu al dat er vooraf beter wordt nagedacht over de interne trainingen, volop wordt geëxperimenteerd met effectievere trainingsvormen en de borging door middel van toetsing verbetert. Dit alles draagt bij aan een snellere implementatie van TPM binnen Royal Cosun.”

Reacties van deelnemers:

“Ik heb geleerd veel beter over leerdoelen na te denken en daar de juiste werkvorm bij te kiezen met een goede mix.”
“Ik heb geleerd hoe je om kunt gaan met de verschillende leerstijlen in een groep.”

“Ik kan een betere link leggen tussen mijn training, de skills-matrix en verliesreductie.”
“Sterk punt was het veel zelf kunnen oefenen met nieuwe werkvormen in een respectvolle groep.”
“De train-de-trainer is zelf een voorbeeld van de ideale training met veel afwisseling en lekker actief!”
Super!”

Lees meer over ons maatwerk Train de Trainer aanbod.

Reactie toevoegen