Training ‘Professioneel opdrachtgeverschap in projecten’
31 oktober 2014

Lumin traint projectleiders en projectteamleden in projectmanagement. Een project wordt echter pas succesvol als er een goede samenwerking is tussen de opdrachtgever en de projectleider met heldere onderlinge verwachtingen. Daarom verzorgen we ook de training ‘Professioneel opdrachtgeverschap in projecten’. De opdrachtgever leert op de juiste wijze sturing te geven aan een project, zonder op de stoel van de projectleider te gaan zitten. Zo houdt de opdrachtgever grip op het  project, direct vanaf de start tot het einde als het projectresultaat bereikt en geborgd is.

Projectmatig werken raakt steeds meer ingeburgerd in organisaties. Dat is logisch, want in een project bundel je de expertise en visie van meerdere disciplines om vernieuwing en verbetering door te voeren. In projecten gaat echter ook veel geld en tijd om. De uitvoering van een project kent daarnaast ook risico’s en voortschrijdend inzicht. Overschrijding van uren, budget en deadlines zijn veel voorkomende problemen. Een goede invulling van zowel de rol van de opdrachtgever als van de projectleider helpt bij efficiënter en effectiever aansturen van projecten. Daarom trainen wij projectmanagement het liefst in-company in een ‘waterval’. Eerst een training voor de opdrachtgevers omdat projecten op dat niveau starten. Daarna een training voor de projectleiders zodat zij in staat zijn om het project goed te managen en tenslotte de projectteamleden zodat zij hun deeltaken efficiënt uitvoeren en de linking pin vormen met hun achterban.

Na afloop van de 3-daagse training ‘Professioneel opdrachtgeverschap in projecten’ ben je als opdrachtgever in staat om:

Systematiek en rolverdeling

 • Door middel van Portfoliomanagement de juiste prioritering in je projectportfolio aan te brengen.
 • De samenhang tussen Programma- en Projectmanagement goed te benutten.  
 • De verbanden tussen verbetertechnieken (o.a. TPM, Lean) en Projectmanagement te herkennen.
 • Effectief en efficiënt sturing te geven aan projecten en projectleiders.
 • De eigen projectorganisatie goed in te richten.
 • Te reflecteren op de eigen gehanteerde projectsystematiek.
 • Verwachtingen te managen tussen jezelf en je projectleiders middels een duidelijke rolverdeling.

Het project helder krijgen bij de start

 • Een heldere projectopdracht met duidelijke scope-afbakening, deliverables en randvoorwaarden als briefing voor je projectleider op te stellen en deze met behulp van Lumin’s digitale beoordelingstool te reviewen.

Projectbeheersing

 • Weloverwogen en snelle besluitvorming op Go/No Go momenten in je project te realiseren op basis van goed voorbereide beslisdocumenten van je projectleider.
 • Actief te werken aan risicobeheersing in het project door te denken in meerdere scenario’s en te sturen op risicominimalisatie.
 • Tijdig bij te sturen op basis van een betrouwbare afwijkingenanalyse.
 • Actief bij te dragen aan het managen van het krachtenveld van stakeholders tijdens het project in nauwe afstemming met je projectleider.

Coaching van uw projectleiders

 • De projectleider te coachen in de rolverschuiving van relatief veel zelf uitvoeren in het project naar meer coachen van projectteamleden.
 • ‘Lessons learned’ te borgen in je projectorganisatie.

Twee tips voor opdrachtgevers

Hierbij alvast twee tips voor opdrachtgevers in projecten waarmee u direct aan de slag kunt.

 1. Formuleer je projectdoel in termen van een probleem en niet in termen van een oplossing. Zo heeft de projectleider de kans om meerdere scenario’s te onderzoeken op haalbaarheid.
 2. Organiseer geen vast projectoverleg met je projectleider, maar plan alleen een overleg in op beslismomenten of bij onverwachte grote afwijkingen.

Recentelijk hebben we deze training in-company gegeven bij Suiker Unie, een onderdeel van Royal Cosun. Lees hier het artikel.

Neem gerust contact op voor meer informatie over deze training.  Marianne Carriere kan al uw vragen beantwoorden.

 

 

Reactie toevoegen