Training projectmanagement voor opdrachtgevers voor Suiker Unie
21 maart 2014

Suiker Unie werkt al jaren projectmatig. Momenteel voert de organisatie TPM (Total Productive Maintenance), een Japanse verbetermethode, in. Daarbij is een verdere professionalisering van projectmanagement belangrijk. TPM streeft naar projecten die verliesvrij worden opgeleverd. Bovendien worden bij Suiker Unie steeds meer projecten productielocatie-overstijgend, wat een andere projectaansturing vraagt.

 In het najaar van 2013 interviewde
 Lumin zowel interne opdrachtgevers als
 projectleiders en inventariseerde zo wat
 er nog verbeterd kon worden aan de
 projectsystematiek binnen productie.
 Vervolgens ontwikkelden we in co-
 creatie met de klant een maatwerk training Projectmanagement. De projectleiders worden al een aantal jaren getraind, nu was de beurt aan de interne opdrachtgevers. Een groep in het najaar van 2013 en een groep in het eerste kwartaal van 2014. In een intensieve training werkten productiedirecteuren, plantmanagers en managers engineering aan hun eigen projectaanvragen voor de investeringsprojecten uit het masterplan productie. Ook bespraken we per project de juiste inrichting van de projectorganisatie. Al dan niet met stuurgroep? Is een klankbordgroep nodig en wie zitten daar dan in? In hoeverre moet het project opgeknipt worden in deelprojecten en fasen? Aan welke eisen moet de projectleider voldoen? Daarnaast werd de afbakening tussen projectmanagement, programmamanagement en TPM aangescherpt.

Met veel ruimte voor praktijk, discussies en feedback werd in deze training een nieuwe invulling gegeven aan de rol van opdrachtgever bij Suiker Unie Productie.  Ook werden er op het einde duidelijke borgingsafspraken gemaakt. Daardoor kan er nu beter geprioriteerd worden tussen projecten, starten projecten direct SMART geformuleerd, wordt de scope niet gewijzigd in een te laat stadium, kan er een betrouwbare overall resourceplanning gemaakt worden en is er een duidelijke rolverdeling tussen opdrachtgever en projectleider waarin beiden hun verantwoordelijkheid nemen. Kortom, de juiste projecten goed doen. Na twee groepen met opdrachtgevers uit productie, mag Lumin dit nu ook verder uitrollen naar opdrachtgevers in andere sectoren binnen Suiker Unie.
 

 

Reactie toevoegen