niet langer een speeltje van HR!
21 maart 2013

De competentiematrix is een prachtig HR-instrument. Helaas leven de competenties vaak niet op de werkvloer, het blijft abstract en zit niet tussen de oren van de medewerkers. Hoe maak je als organisatie de competenties en kernwaarden werkbaar voor je medewerkers en leidinggevenden en zorg je voor een goede borging?

Medewerkers Kernwaarden en functiespecifieke competenties gaan pas leven door er op verschillende manieren en momenten mee bezig te zijn. Dit kan o.a. door het toevoegen van een ‘hoe ontwikkelen?’-kolom bij iedere competentie in de matrix. Zo kunnen medewerkers gemakkelijk opzoeken wat ze zelf kunnen doen om een competentie te ontwikkelen en wat ze er met hulp van collega’s of externe coach aan kunnen doen. Ook de doorgroeipaden zijn in de matrix transparant zodat medewerkers zelf kunnen nagaan welke competenties ze moeten ontwikkelen voor een volgende carrièrestap.

Leidinggevenden Dat leidinggevenden goed kunnen werken met de competentiematrix, is belangrijk bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Helemaal synergetisch wordt het als leidinggevenden ook hun dagelijkse feedback aan medewerkers leren geven aan de hand van de competentiematrix. Beiden kunnen in een effectieve workshop ‘competenties in de praktijk’ worden getraind.

360 graden feedback Wat kun je nog meer doen aan borging van de competentiematrix bij medewerkers? Je kunt 360 graden feedback introduceren bij ontwikkeling óf beoordeling. Belangrijk hierbij is dat de maatwerk vragenlijst, voor de 360 graden feedback, geschreven is op de functiespecifieke competenties en op de generieke kernwaarden van de organisatie. Én, zoals het woord al aangeeft, wordt de 360 graden feedbacklijst natuurlijk ingevuld door een aantal medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Zo wordt iedereen die de lijst voor een collega invult, zelf ook weer geconfronteerd met de competenties en kernwaarden. En wanneer je ervoor kiest om 360 graden feedback in te zetten bij start en afronding van ontwikkeltrajecten, maak je deze nog beter meetbaar. Twee vliegen in één klap!

TIP! zowel voor overheid, grootbedrijf als MKB is 360 graden feedback in te zetten bij beoordeling of ontwikkeling. Maak vóór je 360 graden feedback inzet, een duidelijke keuze of je het gebruikt voor beoordeling óf voor ontwikkeling. Gebruik je het voor beiden, dan zal het instrument als onveilig worden ervaren.

Door de synergie in de beschreven aanpak, zijn competenties en kernwaarden niet langer meer abstract en het stokpaardje van HR, maar helder en werkbaar voor iedereen.

Reactie toevoegen