Onderbouw je HR-jaarplan met deze feiten
12 november 2014

November, de maand van de budgetten en jaarplannen. Ben je ook druk met HR- of opleidingsplannen 2015? Wij hebben de belangrijkste vijf trends over zakelijke opleidingen in Nederland voor je op een rijtje gezet. Concrete en bruikbare feiten om je plannen mee te onderbouwen.

Onze bron is het Rapport ‘Werken en Leren’ door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit in Maastricht. Dit rapport verscheen in maart 2014, de meest recente cijfers zijn van 2013.

Trend 1: Deelname stabiel wel kortere cursussen

Meer dan de helft van alle werkenden (53%) volgde in 2012-2013 één of meerdere cursussen van gemiddeld 21 uur, inclusief huiswerktijd. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, heeft de crisis er niet voor gezorgd dat minder werkenden een cursus doen, die 53% is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de jaren voor de crisis. Echter de duur van de cursus is 20% ingekort ten opzichte van de periode voor de crisis. Veel bedrijven kiezen dus voor korte opleidingen van 1 tot 3 dagen.

 

Trend 2: Werkgever bepaalt en betaalt

87% van alle cursussen is door de werkgever betaald, is bedrijfs- of branchespecifiek en 39% is verplicht. Redenen voor de cursus zijn vaak nieuwe manieren van werken, nieuwe taken en/of de implementatie van een nieuwe technologie. Alle drie op initiatief van de werkgever.

 

Trend 3: Derde van werktijd wordt besteed aan leren

35% van de werktijd wordt in 2013 besteed aan werkzaamheden waar mensen van leren. Voor de crisis was dit 28%. De toename zit met name op MBO-niveau. 41% van alle werkenden doet ook aan zelfstudie thuis, gemiddeld 3 uur per maand. Overigens bestaat die 35% zeker niet alleen uit formele cursussen, maar grotendeels uit informele leeractiviteiten, zoals meedraaien in projecten, nieuwe taken uitvoeren, samenwerken met collega’s met andere talenten en vaardigheden, etc.


 

Trend 4: Formeel leren stimuleert informeel leren

De verhouding tussen formeel en informeel leren is 7% versus 93% in 2013. De recente ‘hype’ rondom de ‘10:20:70’-regel is dus wat overdreven. Deze verhouding is namelijk al jaren min of meer stabiel. Daar komt nog bij dat formeel en informeel leren een zelfde leerrendement per uur kennen. Interessant gegeven is dat informeel leren wordt gestimuleerd door formeel leren. Werkenden die een formele cursus hebben gevolgd, leren informeel meer dan werkenden die geen formele cursus hebben gevolgd. Informeel leren vervangt het formele leren dus niet.


 

Trend 5: Meer aandacht voor toetsing

Toetsing en certificering worden steeds belangrijker. In 2013 rondde 75% van de cursisten een gevolgde cursus of opleiding af met een certificaat of diploma. Alleen hoogopgeleiden waren daarop een uitzondering; zij volgden vaker een cursus waarbij geen diploma of certificaat werd verstrekt.


 

Benieuwd naar wat Lumin zelf met deze trends doet?

Bij onze in-company trainingen houden we vast aan onze lijn van compacte leertrajecten met veel leerdoelen in relatief weinig klassikale trainingstijd. Waarbij we zowel aan de 'voorkant’ als aan de 'achterkant’ trajecten goed borgen o.a. door praktijkopdrachten en de coaching van de deelnemers door leidinggevenden. We denken samen met de opdrachtgever na over mogelijke vormen van toetsing, bijvoorbeeld door observatieopdrachten en het creëren van ‘feedbackloops’ rondom ‘oud gedrag' dat nog moet veranderen en ‘nieuw gedrag' dat al zichtbaar is. En natuurlijk ontwikkelen wij ook steeds meer ‘blended learning’-leertrajecten waarbij allerlei leervormen in elkaar verweven zijn, zoals klassikale training, intervisie, praktijkopdrachten, digitale coaching en e-learning.

Wij wensen je veel succes met je opleidings- of HR jaarplan voor 2015.

 

bron: Rapport ‘Werken en Leren’ door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Reactie toevoegen

Deel dit artikel