Disfunctioneren verdient verbetertraject
26 maart 2014

“Dat ontslag zo leuk kan zijn” was de uitspraak van een enthousiaste advocate die een speech op een NVP bijeenkomst verzorgde over ‘disfunctioneren en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst’. Een interessante avond waarin het ontslagrecht uiteengezet werd en boeiende casuïstiek besproken. Wat (weer) duidelijk werd, was dat de rechter een ontbindingsverzoek altijd zal afwijzen wanneer een werknemer geen eerlijke kans heeft gekregen om zich te verbeteren. Lumin wordt regelmatig ingezet bij persoonlijke verbetertrajecten.

Integer, zorgvuldig & vertrouwelijk
Oprecht geloven in verbetering terwijl je als leidinggevende in je achterhoofd bezig bent iemand te ontslaan, het klinkt paradoxaal. Daarnaast, zo blijkt uit de besproken casuïstiek, heeft de werknemer vaak (terecht of onterecht) het vertrouwen van de collega's verloren.* Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwelijkheid wordt een verandertraject vaak begeleid door een externe partij.

Effectieve aanpak met beoordeling en tijdspad werkt.
Op basis van deze ervaringen blijkt dat een externe coach met een onpartijdige opstelling zowel naar de werkgever als naar de werknemer snel diepgang aanbrengt en tot de kern komt zonder rond de hete brij te draaien. Met werkgever en werknemer wordt zorgvuldig vastgelegd wanneer het traject succesvol is en welke andere ondersteuning de werknemer nodig heeft op zijn werkplek / binnen de organisatie. Door dit alles op dezelfde wijze te kwantificeren als de beoordelingsschaal en er een tijdslimiet aan te verbinden wordt het verbetertraject SMART.

Deze neutrale en gedegen aanpak werkt in de praktijk. Een werknemer komt vrijwel altijd óf tot een substantiële verbetering en is vervolgens een aanwinst voor de organisatie. Of komt tot zelfinzicht en accepteert een exittraject dat in overleg opgesteld kan worden. En dit alles met behoud van goede onderlinge relaties, wederzijds respect en ieders zelfvertrouwen.

En die enkele keer wanneer dan toch de ontslagroute via de rechter volgt, heeft de werkgever in ieder geval zorgvuldig gehandeld, wat dan weer tot uiting komt in het oordeel van de rechter. Of ontslagrecht dan 'leuk' wordt zoals de advocate claimt of iets meer à la de belastingdienst 'leuker kunnen we het niet maken...' dat laten we toch graag in het midden.

* Vertrouwensissues kunnen overal betrekking op hebben zoals het niet halen van targets of het niet nakomen van afspraken.

Reactie toevoegen