Sturen op resultaat hoort bij het Nieuwe Werken want als je elkaar minder ziet, zijn resultaatafspraken een randvoorwaarde voor succes.

In de training besteden we aandacht aan onderwerpen als situationeel leidinggeven, zichtbaar zijn op afstand, het voeren van resultaatgesprekken, het uitspreken van verwachtingen en SMART maken van resultaatafspraken en het monitoren van de gemaakte afspraken.