Een Management Development (MD) programma levert meer op dan alleen zichtbare resultaten.

Gezamenlijk investeren verstevigt de band en zet uw organisatie weer op scherp. Een succesvol MD-programma start bij het commitment van uw directie, verbetert vaardigheden van de leidinggevenden in het middenkader en landt bij de medewerkers op de afdelingen. Samen een verandering vormgeven vraagt veel van het middenkader. Daarom besteden we in MD-programma’s extra aandacht aan leidinggeven aan verandering; aan bod komt hoe leidinggevenden op hun eigen afdeling commitment kunnen creëren door zorgvuldig te communiceren over het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van veranderingen, voorbeeldgedrag te vertonen en nieuwe werkwijze te borgen door opbouwende kritiek en complimenten te geven aan medewerkers. We versterken hun positie door intervisiesessies en ‘open space time’ zodat leidinggevenden van elkaar leren en ervaren dat ze veel bij elkaar kunnen halen en brengen. Zo maken wij ons misbaar en creëert u een zelflerende organisatie.