Individuele coachingstrajecten

Door individuele begeleiding in een paar sessies veel resultaat bereiken, dat is voor ons het uitgangspunt. Het traject is toegespitst op doelen die medewerkers zichzelf op werkvlak stellen en dragen bij aan de ontwikkeling van competenties uit de competentiematrix.

Het traject komt vaak voort uit een functionerings- of beoordelingsgesprek waarin de leidinggevende samen met de medewerker bepaalt of een coachingstraject de juiste oplossing is voor de ontwikkelpunten.

Het intakegesprek

Een coachingstraject begint met een intakegesprek waarin de aanleiding wordt besproken en wordt bepaald welke resultaten de medewerker wil bereiken. Bij dit intakegesprek is de coach, de coachee (de medewerker) en de leidinggevende aanwezig zodat iedereen op één lijn zit ten aanzien van de doelstellingen van het coachtraject, de gewenste uitkomsten, de werkwijze en de wijze van rapporteren. Tijdens het intakegesprek worden doelen benoemd die concreet genoeg zijn om aan het einde van het traject te kunnen meten. .

Na het intakegesprek bepaalt de deelnemer zelf of hij/zij met het traject wil starten. Wanneer dat het geval is, werkt de medewerker tijdens de coachingssessies samen met de coach aan de doelen. Deze sessies zijn altijd vertrouwelijk en in een ‘veilige’ omgeving. Die vertrouwelijkheid wordt door coachees vaak als erg prettig ervaren. Het bevordert de band tussen de coach en de coachee en alleen op die manier durft iemand zijn zwakke kant te laten zien om hier samen aan te werken.

De coachingssessies

Uitgangspunten in de coachsessies zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en het vinden van eigen oplossingen. Tijdens de sessies bespreekt de coach met de coachee de eigen specifieke probleemsituaties aan de hand van praktijkvoorbeelden. De coachee werkt daarbij aan praktische en passende oplossingen die meteen toegepast kunnen worden in het dagelijkse werk. De coachee leert zo precies op het moment dat hij/zij het nodig heeft. Dit is een groot voordeel ten opzichte van opleidingen die maar één of twee keer per jaar worden gegeven. Bovendien zit er meer diepgang in een coachtraject dan in een algemene opleiding. Het gaat alleen maar over de eigenwerk situatie en de eigen persoonlijke belemmeringen om op een bepaald punt te veranderen. Door de juiste vragen te stellen, scherp te luisteren en door te vragen wijst de coach de coachee op bewuste en onbewuste denk- en gedragspatronen. Door open, duidelijke en directe feedback wordt niet-effectief gedrag bespreekbaar en worden er verbanden gelegd tussen situaties, gedrag en gevolgen. Hierdoor krijgt de coachee nieuwe inzichten en meer zelfkennis. Hij/zij is zich meer bewust van hoe hij/zij zaken anders kan aanpakken om in de toekomst succesvoller met uitdagingen om te gaan..

Het evaluatiegesprek

Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek. Bij dit gesprek zijn weer de leidinggevende, de coach en de coachee aanwezig. Aangezien de werkgever formeel opdrachtgever is, legt de coachee verantwoording af over het proces en het geleerde in een kort evaluatieverslag. Daarnaast maakt de coach concrete borgingsafspraken met coachee en leidinggevende, waarna de coachee op eigen benen verder kan.

Twee Lumin coaches aan het woord:


Jolanda van Gorp: “Ik geloof dat de groei en succes van mensen en ondernemingen rechtstreeks gelinkt is aan de match van talenten en persoonlijke ontwikkeling. Om deze resultaatverbinding mogelijk te maken, heb je regelmatig behoefte aan een klankbord. Iemand die je een spiegel voorhoudt en je uitdaagt te focussen op de dingen die er echt toe doen”.

Marianne Carrière: “Ik houd er van iedereen tot zijn recht te laten komen door een goed begeleid proces. In training en coaching haal ik graag het beste in mensen naar boven. Soms door mensen een confronterende spiegel voor te houden en soms door voorzichtige begeleiding in veilige stappen. Ieder mens heeft nu eenmaal zijn/haar eigen ‘trigger”.