Lumin voert in co-creatie adviestrajecten uit op het gebied van HR- vraagstukken, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en de inrichting van project-, portfolio- en/of programmamanagement. We kijken bij elk adviestraject vanuit verschillende disciplines en zorgen voor een goede verbinding tussen mens, proces en resultaat.

U kunt bij Lumin terecht voor personeels- en organisatievraagstukken zoals:

 • Het invoeren of verbeteren van competentiemanagement en/of resultaatgericht werken.
 • Het bevorderen van zelfsturing in teams.
 • De opzet van een ontwikkelhuis en/of interne academie.
 • Het opzetten en monitoren van resultaten van traineeprogramma’s.
 • Het ontwikkelen van e-books rondom het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken anno 2016.
 • Het opzetten en uitvoeren van potentieeltoetsing- en/of ontwikkelassessments.
 • Interne communicatie over een fusie met de directie en een afdeling communicatie.
 • Interne communicatie over cao onderhandelingen met vakbonden, de directie en een ondernemingsraad.

U kunt bij Lumin terecht voor trajecten rondom het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen:

 • Het (her) inrichten van bedrijfsprocessen bijvoorbeeld de werkwijze bij productintroducties en/of de jaarplancyclus om verspilling te reduceren.
 • Het herijken van de workflow van een afdeling waardoor er meer rolduidelijkheid ontstaat en onnodig verlies van menstijd wordt voorkomen.

U kunt bij Lumin terecht voor adviestrajecten met betrekking tot:

 • Tot de (her)implementatie van project-, portfolio- en/of programmamanagement.
 • Het inrichten en helpen opstarten van portfolio- en/of programmamanagement als besturingsschil bovenop projectmanagement.
 • Het opzetten van een systeem voor de ordening en prioritering van nieuwe projecten in samenhang met bestaande projecten en capaciteit.
 • Het opzetten van een nieuwe formulierenset bij de (her)implementatie van projectmanagement.